Surine F Lif testi için kullanılan biyolojik olmayan, homojen bir karışımdır.

Bu ürünle ilgili ABD de Underwriter Labs isminde bir laboratuvar, çocuklarda yatak güvenliği üzerine bir çalışma yürütüp bebek bezlerinin güvenlik testlerinde bu ürünü yoğun olarak kullanılmıştır.