SeraFlx LCMSMS bir bitki proteini kullanarak etkisini gösterir.
Serum araştırma ve geliştirme için kullanılır.