Yarı Sentetik İnsan Tam Kanı

HemaFlx, tam kan analiz uygulamalarında ABD de yogun olarak kullanılmaktadır.

İmmünsüpresif ilaçların (örn. Siklosporin, Takrolimus, Rapamisin ve Sirolimus)
Ağır metaller (Hg, Cd, As, Pb) doğrudan analizleri için tam kan gerektiren durumlarda güvenli bir şekilde kullanılır. (örneğin, Lityum).

HemaFlx, doğrudan analiz için tam kan gerektiren aktif endojen biyolojik bileşiklerin analizi için insan tam kan matriksi ikamesi olarak kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

HemaFlx, vitaminleri, hormonları, endojen steroidleri, nörotransmiterleri ve diğer aktif biyolojik bileşikleri analiz eden araştırmacılar için özel olarak tasarlanmıştır. Her araştırmacı, bu üründeki saptanabilir biyobelirteç miktarını (varsa) belirlemekten kendisi sorumludur.

Homojenlik – hayvan muadillerinin aksine tam kan bileşenlerinde hiçbir fark yoktur. İnsan tam kanıyla neredeyse aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Kullanım kolaylığı – stabilize edilmiş, tüm özellikleri ve standartları koruyarak, koku veya imha sorunu yoktur.

HemaFlx, sentetik bir insan serum matriksinde işlenmiş sığır eritrositleri içerir.
Bu üretim süreci, liyofilize hayvan kanı gibi alternatif işlenmiş insan veya hayvan kanı matrislerinde bulunan biyobelirteçlerin, hormonların, steroidlerin, vitaminlerin, nörotransmiterlerin ve diğer biyobelirteçlerin miktarını en aza indirir.

HemaFlx, hayvan biyobelirteçlerinin konsantrasyonunu en aza indirmek için hayvan bazlı olmayan protein kullanılarak üretilmiştir.

HemaFlx, doğrudan tam kan analizi gerektiren aktif endojen biyolojik bileşiklerin analizi için tam kan matrisi ikamesi olarak kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

HemaFlx, hayvan bazlı tam kan matrislerine göre çok daha gelişmiş bir şekilde partiden partiye tutarlı olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.