De-Tox Tüpleri aynı zamanda Toxi-Tubes olarak da adlandırılır.

Tüpler geniş bir uyuşturucu madde spektrumunu ve bunların metabolitlerinin verimli bir şekilde ekstraksiyonu için tasarlanmıştır. De-Tox Tüpleri, çok sayıda uyuşturucu maddenin tutarlı ve maksimum ekstraksiyonunu sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.

De-Tox Tüpleri, De-Tox A ve De-Tox B olarak iki ayrı şekilde mevcuttur. De-Tox A Tüpleri, analjezikler, antidepresanlar, uyarıcılar, sakinleştiriciler ve diğer ilaç sınıfları gibi temel ve nötr ilaçların ekstraksiyonu için tasarlanmıştır.

Ekstrakte edilmiş olan ajanları içeren tüplerin üst organik tabakası  aspire edilebilir ve ajanlar çözücü buharlaştırılarak konsantre edilebilir. Ekstrakte edilen ajanlar, mevcut birçok analitik teknikle ayrılabilir, tespit edilebilir ve tanımlanabilir.